Covid-safe

Vanin het begin stond er al op de affiche dat dit een covid-safe-evenement ging zijn, eventuele nieuwe verscherpte maatregelen in Vlaanderen of in Liedekerke zullen dan ook niet veel veranderen aan ons onthaal.

Vermits het in Vlaanderen sinds onlangs verplicht is om een covid-safe-bewijs te vragen voor evenementen met meer dan 200 man gaan wij dat dan ook uitvoeren.

Eénmaal dat u aangetoond hebt dat je gevaccineerd bent kan je u zonder problemen begeven in de GC Warande-zaal. U zal een armband krijgen, dit om te vermijden dat u meermaals per dag/avond gecontroleerd moet worden.

De zaal zelf gaan wij ook nog eens extra na elk optreden verluchten en elke morgen komt er een schoonmaakploeg alles ontsmetten, alvast bedankt firma AWC uit Groot-Bijgaarden voor de extra steun die jullie ons telkens weer geven.

Voldoende maatregelen om iedereen gerust te stellen, maar we weten eigenlijk allemaal waar de problemen zich exact situeren, niet direct in het gemeentehuis van Liedekerke...

Niettegenstaande dit alles heb ik op maandag 08/11/2021 voor alle veiligheid een eigen onderzoek gedaan en een beetje rondgebeld naar een paar ervaringsdeskundigen die van de situatie perfect op de hoogte zijn.

We weten inmiddels immers dat we niet alles moeten geloven wat er in sommige media en meer bepaald op de sociale media de ronde doet.

1: Contact opgenomen met één van de medewerkers van de spoed van het OLV - Aalst die mij verzekerde dat het evenement wat hem betreft zeker kan doorgaan: het zijn volgens hem trouwens niet de besmettingen in de gemeentes die van belang zijn maar alleen maar de opname van patiënten op de spoed. De laatste vier maanden lagen er alleen maar mensen op spoed die niet waren gevaccineerd, het is alleen nog maar de laatste twee weken dat er ook oudere mensen op de spoed bijkomen die wel zijn gevaccineerd maar die allemaal één of andere onderlinge aandoening hebben.

2: Contact opgenomen met Steven Van Linthout, burgemeester te Liedekerke, die mij vertelde dat hij alle beslissingen omtrent corona in samenspraak doet met de burgemeesters van TARL, dus met Michel Vanderhasselt (burgemeester Ternat), met Walter Dedonder (burgemeester Affligem) en met Wim Goossens (burgemeester Roosdaal). TARL vraagt wel om een covid-safe-bewijs te vragen voor evenementen waar er meer dan 50 personen aanwezig zijn. Hier ook hebben we groen licht gekregen om het evenement te laten doorgaan rekening houdende met de covid-voorschriften die regelmatig wijzigen.

Bijgevolg staat er ons niets meer in de weg om het gebeuren voor iedereen veilig te laten verlopen.

Top! Je hebt je succesvol ingeschreven.
Top! Nu nog de betaling afronden voor volledige toegang.
Welkom terug! Je bent succesvol ingelogd.
Yes! je account is volledig geactiveerd, je hebt nu toegang to alle inhoud.